Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności stanowi o tym, w jaki sposób http://www.dekepolska.pl wykorzystuje i chroni wszelkie informacje przekazywane przez użytkowników, gdy łączą się oni z tą stroną. http://www.dekepolska.pl dokłada starań zapewniających, że prywatność użytkowników jest chroniona.

Jeśli poprosimy o podanie konkretnych informacji, poprzez które użytkownik może zostać zidentyfikowany korzystając z tej strony, to zapewniamy, że będą one wykorzystane wyłącznie w zakresie zgodnym z oświadczeniem użytkownika o prywatności. Deke Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że  może czasem zmienić zasady prywatności modyfikując tę stronę. Użytkownik powinien od czasu do czasu przejrzeć tę stronę, by upewnić się, że dokonane zmiany są odpowiednie.

Ochrona Państwa danych osobowych oraz przestrzeganie stosownych obowiązków wynikających z aktów prawnych, w tym przewidzianych w ogólnym rozporządzeniu Unii Europejskiej o ochronie danych (RODO) są bardzo istotnym zagadnieniem dla Deke Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W dalszej części dokumentu poinformujemy Państwa na temat tego, w jaki sposób będziemy postępować z Pana/Pani danymi osobowymi. Dane osobowe oznaczają informacje mające na celu ustalenie Pana/Pani tożsamości np. imienia i nazwiska, adresu oraz numeru telefonu.

Administrator

Deke Polska Sp. z o.o. jest, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, administratorem następującej witryny internetowej: www.dekepolska.pl

Możecie Państwo kontaktować się z Deke Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem następujących kanałów komunikacyjnych:

listownie na adres: Deke Polska Sp. z o.o. ul. Igołomska 10, 31-983 Kraków

telefonicznie na numer: +48 666 200 403

pocztą elektroniczną na adres: biuro@dekepolska.pl

Jakie dane gromadzimy

Wolno nam gromadzić następujące informacje:

imię/nazwisko

dane kontaktowe, w tym adres email

dane demograficzne, jak np. kod pocztowy, preferencje i zainteresowania

inne informacje ważne dla sondażu wśród klientów / lub ofert

Wyczerpująca lista cookies, które gromadzimy znajduje się w sekcji Lista cookies.

Co dzieje się z gromadzonymi przez nas informacjami

Potrzebujemy tych informacji, by poznać potrzeby użytkowników i zapewnić im lepsze usługi, a szczególnie w następujących celach:

prowadzenie naszych rejestrów

poprawa naszych produktów i usług

na podany przez użytkownika adres email możemy okresowo wysyłać maile promujące nasze nowe produkty, oferty specjalne, lub inne informacje, które według nas mogą być interesujące dla użytkowników

od czasu do czasu informacje te mogą być potrzebne do skontaktowania się z użytkownikiem w celach marketingowych; możemy skontaktować się przez email, telefonicznie, faksem lub pocztą; możemy korzystać z tych informacji, by dostosować zawartość strony do zainteresowań użytkowników.

Bezpieczeństwo

Dokładamy starań, by zapewnić bezpieczeństwo informacji uzyskanych od użytkowników. W celu zapobiegnięciu nieuprawnionemu dostępowi lub ujawnieniu, zastosowaliśmy odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne i zarządcze, by chronić i zabezpieczać informacje gromadzone online.

W jaki sposób używamy cookies

Cookie jest mały plikiem, który żąda umieszczenia go na dysku twardym komputera użytkownika. Gdy uzyska zgodę, plik jest dodawany i cookie pomaga analizować ruch w sieci, albo zawiadamia użytkownika, gdy odwiedza on konkretną stronę. Cookies zezwalają aplikacjom internetowym na odpowiedź każdemu użytkownikowi indywidualnie. Aplikacje internetowe mogą dostosować swoje operacje do indywidualnych potrzeb, do tego, co użytkownik lubi, lub czego nie lubi, poprzez zapamiętywanie informacji o preferencjach użytkownika.

Korzystamy z cookies rejestrujących ruch w celu ustalenia, które strony są odwiedzane. Pomaga nam to analizować dane o ruchu na stronie internetowej i ulepszać naszą stronę, by dostosować ją do potrzeb klientów. Używamy tych danych wyłącznie do celów analiz statystycznych, a następnie dane są usuwane z systemu.

Ogólnie, cookies pozwalają nam na tworzenie lepszej strony, umożliwiając nam śledzenie, które strony użytkownicy uznają za użyteczne, a które nie. Cookie w żaden sposób nie zezwala nam na dostęp do komputera użytkownika, ani do informacji o użytkowniku, innych niż te, które zdecydował się nam podać. Użytkownik może zaakceptować lub odrzucić cookies. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje cookies, ale użytkownik, jeśli zechce, zazwyczaj może zmodyfikować ustawienia przeglądarki tak, by odrzucała cookies. Może to jednak ograniczyć pełny przegląd strony internetowej.

Łącza do innych stron

Nasza strona może zawierać łącza do innych, pokrewnych stron internetowych, ale jeśli użytkownik poprzez takie łącze opuścił naszą stronę, winien wiedzieć, że nie mamy żadnej kontroli nad innymi stronami. Dlatego nie jesteśmy odpowiedzialni za ochronę i prywatność jakichkolwiek informacji, których użytkownik udziela odwiedzając inne strony i nie dotyczy ich niniejsza polityka prywatności. Użytkownik winien być ostrożny i zapoznać się z polityką prywatności dotyczącą stron, o których mowa.

Kontrola danych osobowych przez użytkownika

Nie sprzedamy, nie rozpowszechnimy i nie wypożyczymy danych osobowych użytkownika osobom trzecim bez jego zgody, chyba, że będzie to wymagane prawem. Możemy wykorzystać dane osobowe do wysyłania informacji promocyjnych o osobach trzecich, które według naszego uznania mogą zainteresować użytkownika, o ile wyrazi on taką chęć.

Jeśli użytkownik uzna, że jakiekolwiek posiadane przez nas informacje o nim są błędne lub niekompletne, prosimy jak najszybciej do nas napisać lub wysłać email, na powyższy adres. Niezwłocznie skorygujemy informacje uznane za błędne.

Google Analytics

Posługujemy się narzędziem “Google Analytics” w celu gromadzenia informacji o korzystaniu z tej strony. Google Analytics zbiera informacje takie, jak częstotliwość odwiedzin użytkowników na stronie, jakie strony są odwiedzanie przy okazji i jakie strony odwiedzili przed otwarciem naszej strony. Informacje uzyskane z Google Analytics służą jedynie poprawianiu naszej strony.

Google Analytics zbiera jedynie adresy IP przypisane do użytkownika w dacie wizyty na stronie, a nie jego nazwisko, czy inne dane identyfikacyjne. Nie łączymy informacji uzyskanych z Google Analytics z danymi identyfikacyjnymi. Mimo, że Google Analytics umieszcza stałe cookie w przeglądarce użytkownika w celu identyfikowania go jako użytkownika indywidualnego przy następnej odsłonie, to cookie to nie może być użyte przez nikogo innego, tylko przez Google.

Zakres korzystania i dzielenia się Google informacjami gromadzonymi przez Google Analytics o wizytach użytkownika na tej stronie ograniczony jest przez Warunki Użytkowania Google Analytics i Politykę Prywatności Google. Użytkownik może uniemożliwić rozpoznawanie go przy następnych wizytach na tej stronie, przez zablokowanie cookies w swojej przeglądarce.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania Państwa danych osobowych przez Deke Polska Sp. z o.o., prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: biuro@dekepolska.pl